blogger saestu

embohlah cak, aku kadang radha ga mudeng nek nulis nganggo basa nang blog blogspot iki.

soale aku luwih seneng nulis nang wordpress.

timbangane gak ana sing ditulis

itung-itung, sopo weroh bakal oleh untung

088 1296 3105 | ilyas afsoh | @ ora edan

No comments:

Back to Top