Wednesday, July 15, 2009

blogger saestu

embohlah cak, aku kadang radha ga mudeng nek nulis nganggo basa nang blog blogspot iki.

soale aku luwih seneng nulis nang wordpress.

timbangane gak ana sing ditulis

itung-itung, sopo weroh bakal oleh untung

088 1296 3105 | ilyas afsoh | @ ora edan

No comments:

Back to Top